BJURSÅS DRAGSPELSKLUBB                                 

Bjursås Dragspelsklubb bildades den 16 januari 1986 av ett 25-tal musikintresserade ortsbor med ambitionen att utveckla musikintresset och bevara dragspelsmusiken som kulturform.

Klubben har under åren utvecklats från att vara ett glatt gäng med främst traditionell dragspelsmusik till en variationsrik ensemble.

Vi är för närvarande 87 medlemmar (inkl. 2 hedersmedlemmar)  varav ca 35 är aktiva.

 

                               

 

Sedan starten har medlemmarnas varierande musikinriktningar tillvaratagits. Under senare tid har klubben utökats med ett gäng durspelare. Durbjursinga´n, vilket gett gammeldansen ett lyft.

                                                                                            

Vi har också inlett samarbete med Bjursås Nyckelharpor. Dragspel, durspel och nyckelharpor med komp blir en härlig Bjursmix. Härigenom har också folkmusiken fått sin givna plats i vårt utbud. Klubben har tidigare spelat in 2 kassettband och i samband med 20-årsjubileet 2006 blev CD´n BJURSMIX inspelad. Under 2009 kom CD´n BJURSMIX 2 ut. Detta betyder att musikutbudet är allt från gammeldans och folkmusik till gamla örhängen, latinamerikanska rytmer och visor. Att klubben förfogar över duktiga sångare höjer också kvalitén och bredden på utbudet.